Reserveer direct je tafel

Privacy Verklaring

 

Deze privacyverklaring bevat informatie over de wijze waarop Coöperatief Rekreatie-Oord

Klein Vaarwater B.A. (KVW) persoonsgegevens verwerkt in het kader van haar

bedrijfsvoering. KVW is de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en respecteert de privacy van haar

bezoekers . KVW draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk

worden behandeld.

 

Gegevensverwerking

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de

eisen die de geldende privacywetgeving, waaronder de AVG, stelt. KVW verwerkt

persoonsgegevens over haar bezoekers, leveranciers en overige relaties, van sollicitanten,

alsmede van websitebezoekers. KVW verkrijgt persoonsgegeven doordat u gebruik maakt van

onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de

persoonsgegevens die KVW verwerkt:

- voor- en achternaam, geboortedatum alsmede uw geslacht;

- contactgegevens zoals uw adresgegevens, telefoonnummer- en e-mailadres;

- financiële informatie zoals uw IBAN/bankrekeningnummer;

- persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals een sollicitatiebrief, CV,

geboortedatum, opleidings- en loopbaangegevens;

- alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen en die wij gebruiken voor de

hieronder genoemde doeleinden.

Welke van de hiervoor genoemde persoonsgegevens wij verwerken hangt af van het soort

relatie die u met ons heeft, de dienst waar het om gaat alsmede de toestemming die u ons heeft

gegeven.

Grondslagen voor verwerkingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van (één of meer van de) volgende wettelijke

grondslagen:

 

-de uitvoering van een overeenkomst met u of om voor de sluiting van een overeenkomst

maatregelen te nemen;

-een gerechtvaardigd belang;

-uw toestemming;

-het voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Uw privacyrechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht een afschrift te ontvangen van de

over u verzamelde gegevens. Een verzoek daartoe kunt u indienen via het contactformulier op

onze website. Als uit het ontvangen afschrift naar uw mening blijkt dat de gegevens die over u

zijn vastgelegd niet juist of onvolledig zijn of naar uw mening, gelet op het doel van de

registratie, niet door KVW mogen worden verwerkt, dan kunt u ons vragen de gegevens aan te

passen, het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken of deze te verwijderen. Ook voor

een dergelijk verzoek kunt u het contactformulier op onze website gebruiken.

 

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te

allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken. Een eventuele intrekking van uw

toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de eerdere verwerkingen op basis

daarvan. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de

Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). Wij zouden het vanzelfsprekend fijn vinden als u eerst

contact met ons opneemt om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

 

Doel verwerking

Wij zullen uw bovenstaande gegevens verwerken om onze diensten uit te oefenen zoals

genoemd in de van toepassing zijnde algemene voorwaarden, waaronder in ieder geval

begrepen het uitvoeren van onze overeenkomst met u. Ook verwerken wij uw

persoonsgegevens ten behoeve van veiligheidsdoeleinden zoals ontruiming in geval van

calamiteiten. In een dergelijk geval houden wij een lijst bij van bezoekers aan ons vakantiepark.

Deze lijst wordt wanneer de calamiteit is geëindigd door ons verwijderd.

 

KVW verwerkt uw bovenstaande gegevens ook voor marketing doeleinden, onder meer om u

te voorzien van informatie over onze diensten en aanbiedingen waarvan we denken dat ze

relevant voor u zijn. Wij bieden bijvoorbeeld een nieuwsbrief aan waarmee wij u willen

informeren over nieuws en onze acties. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt

afmelden.

 

KVW maakt gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein

bestandje dat opgeslagen wordt op het device (computer, tablet of smartphone) waarmee u onze

website bezoekt. Wij gebruiken op onze website uitsluitend functionele cookies en analytische

cookies.

 

De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de

website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en

onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website

optimaliseren. Met onze functionele cookies garanderen wij een correcte werking van onze

website.

 

KVW maakt ook gebruik van analytische cookies en verwerkt in dat verband

persoonsgegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, zoals: hoeveel bezoekers

krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina's worden het meest bezocht? Op de

website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale

netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die

wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Leest u de privacyverklaringen van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen

wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen. Dit geldt ook voor andere Social

Media-kanalen.

 

Ook kan het zijn dat uw bovenstaande gegevens worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke

verplichtingen. Onder andere kunnen deze gegevens worden gedeeld met overheidsinstanties.

Dit kan bijvoorbeeld in gevallen van verplichtingen zoals gesteld in de Belastingwet. Ook

gebruiken wij uw gegevens om eventuele vragen of klachten te behandelen.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende

wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk

is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn en om aan wettelijke

verplichtingen te voldoen.

 

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op

deze website worden gepubliceerd.

Buren, mei 2020

Cookiebeleid

Cookie Statement

Uw privacy als gebruiker van onze website is van groot belang. Daarom informeren wij u graag omtrent het gebruik van cookies op deze website.

 

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen uw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

 

Welke cookies hanteert deze website en voor welk doel?

 

Functionele cookies:

Deze cookies zijn noodzakelijk om de door u verzochte dienst te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies ervoor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de producten die u in het winkelwagentje plaatst en de op de website ingevulde (bestel)formulieren.

 

Zodra u de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd.

 

Video

Om filmpjes te kunnen laten functioneren op onze website maken wij gebruik van YouTube of Vimeo.

 

Statistieken

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw randapparatuur aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Wij verkrijgen op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en wij kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig onze website of dienstverlening aanpassen.

 

Social Media

Op onze website wordt toegang geboden tot verschillende social media. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kunt u informatie op deze website met anderen delen, dan wel deze aanbevelen. Via de social plug ins worden door derde partijen cookies op uw randapparatuur geplaatst.

 

Cookies uitzetten/verwijderen

Het is mogelijk om het gebruik van cookies in uw browser uit te schakelen, zodat deze cookies niet geplaatst worden. Ook kunt u cookies die in het verleden in uw browser zijn geplaatst wissen. Via de volgende links kunt u vinden hoe u de instellingen van cookies in uw browser wijzigt en cookies in uw webbrowser kunt wissen:

 

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

 

U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

 

Wijzigingen

Dit cookie statement kan ten allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit cookie statement zullen via de website bekend worden gemaakt.

 

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over dit cookie statement dan kunt u een e-mail sturen aan info@snakeware.nl. Verder kunt u aanvullende informatie over het gebruik van cookies onder meer vinden op de website van de Consumentenbond.

 

 

Laatst gewijzigd op 18-12-2012

Contact opnemen?

+31 (0)519 542110

Maandag t/m zaterdag: 08:00 - 17:00 uur

Zondag: 09:00 - 12:00 uur

 

info@strandhotelburenaanzee.nl

 

Strandhotel Buren aan Zee

Strandweg 85

9164 KA Buren Ameland